Spelvormen van Golf

Golf spelvormen- en spel varianten

Er zijn in golf veel spelvormen en wedstrijd variaties mogelijk, wij hebben de populairste en de meest voorkomende op een rijtje gezet.

Stableford

Deze wedstrijd variant is zeker voor beginnende golfers aan te bevelen omdat het optimaal is om de snelheid in de golfbaan te houden.

Een stableford wedstrijd neemt minder tijd in beslag doordat bij deze spelvorm de bal moet worden opgepakt als er niet meer gescoord kan worden. Bij het Stableford systeem krijgt een golfspeler punten voor de score in relatie tot de Par van de Hole.

Bij Stableford speelt elke golfer tegen de Par van iedere Hole. Par staat voor Professional Average Result, dus het aantal slagen dat een speler met golfhandicap nul nodig heeft om de hole in kwestie uit te spelen. Het aantal slagen waarbij niet meer punten gescoord kunnen worden is afhankelijk van de persoonlijke handicap van de speler. Een slechte score op een hole weegt minder zwaar in de einduitslag bij Stableford.

Strokeplay

De oorspronkelijke vorm van golf is Strokeplay. Elke slag, inclusief de strafslagen die een speler nodig heeft om een ronde golf te spelen, telt mee in de score.

De winnaar is de speler die aan het einde van de ronde de minste slagen nodig heeft gehad. Als mensen met golfhandicap verrekening spelen, kan een speler met een hoge golfhandicap toch winnen van een speler met een lagere.

Aan het einde van de ronde wordt de golf handicap van de totale score afgetrokken, en worden de scores met elkaar vergeleken. Winnaar in Strokeplay is de speler met de laagste score.

Matchplay

Bij matchplay hoeven niet alle holes uitgespeeld te worden. Als men in een Matchplay wedstrijd meer holes voorsprong telt dan er holes over zijn staat de winnaar vast en is de wedstrijd afgelopen. Als men 2 tegen 2 speelt, kan dit op twee manieren. Elke speler zijn eigen bal (fourball), waarbij alleen de beste score van beide op een hole meetelt, de ander variatie van Matchplay luid dat er een bal voor beide spelers is die om de beurt gespeeld word (foursomes).

Foursome

Een wedstrijd waarin twee teams van twee golfspelers met een bal spelen die om de beurt wordt geslagen. Op de Tee box wordt ook om de beurt afgeslagen. De handicap wordt vastgesteld door de handicaps van beide spelers op te tellen en door twee te delen zonder naar boven af te ronden. De winnaars zijn de het team die de beste score behalen.

Greensome

Bij deze variatie op de Foursome slaan alle spelers af met hun eigen golfbal. Daarna besluiten de partners onderling met welke bal verder wordt gespeeld. De speler van de gekozenbal slaat de volgende slag. Daarna slaan beide spelers om de beurt met de gekozen bal, totdat de golfbal is uitgeholed. Deze variatie is een interessant maar langzaam alternatief omdat alle spelers afslaan.

Texas Scramble

Texas scramble is een wedstrijdvorm die gespeeld wordt door twee teams van twee of meer spelers maar meestal vier. Alle spelers slaan af op de Teebox waarna de teamleden de beste bal kiezen kiezen. De resterende golfballen worden opgepakt en binnen een clublengte geplaatst, maar niet dichter naar de hole.

Alle golfers slaan om de beurt de tweede bal vanaf die positie. Daarna wordt wederom gekozen welke bal het beste ligt en elke speler van dat team plaatst zijn bal wederom binnen een clublengte van de gekozen bal. Wordt een golfbal in de rough of een hindernis gekozen, dan moeten de andere ballen tevens van daar worden gespeeld.

Op de green moet de bal gespeeld worden binnen 10 centimeter van de gekozen bal, echter niet dichter naar de hole toe. Deze positie moet gemarkeerd worden met een marker. Na iedere hole dient de beste score genoteerd te worden. Nadat alle holes zijn uitgespeeld, worden alle scores opgeteld. Het team met de minst aantal slagen heeft gewonnen. De scorekaart moet ondertekend worden door twee spelers van het andere team. Van elke speler dient ten minste 4 keer de bal gekozen te worden met de beste positie en dit moet tevens genoteerd worden op de scorekaart.