Golfregels uitgelegd

Basis Golfregels volgens het NGF

Hier volgen enkele golfregels hoe je de strafslagen moet toepassen aan de score en de stoklengtes die je mag nemen in het geval je de bal mag droppen.

 • Als je bij strokeplay twee strafslagen krijgt heeft dat bij matchplay verlies van de hole tot gevolg, er zijn echter twee uitzonderingen.
 • Als je zonder strafslagen je bal dient te droppen dan is 1 stoklengte van toepassing.
 • Als je 1 strafslag mag rekenen moet je de bal droppen met twee stoklengtes.
 • Er bestaan geen golfregels waarbij je 2 straf slagen oploopt en de bal moet droppen.

Aangezien het GVB examen uit meerkeuze vragen bestaat kan je op basis van bovenstaande golfregels al een aantal van de gegeven antwoorden doorstrepen op je GVB Examen. GVB-examen oefenen?

Zonder strafslag de bal plaatsen of droppen volgens de golfregels

Als je in je swing belemmerd word door de positie van je bal, dan mag je in de volgende situaties de bal opakken en droppen met 1 stoklengte:

 • Als je bal in een gegraven spoor of hol van een dier ligt
 • De golfbal ligt in een plas water van tijdelijke aard
 • Als de bal met tijdelijk water tussen de golfbal en de hole op de green ligt
 • Bij GUR, ground under repair, gemarkeerd door de blauwe paaltjes
 • Als de bal bij een aangepaalde boom ligt
 • Als je middels een vast obstakel in de baan belemmering ondervindt in je swing
 • Als je bal op een sproeikop of put ligt
 • Als je de bal op een green anders dan de hole die je speelt hebt geslagen
 • Als je bal in een pitchmark ligt, op de green als daarbuiten.

Eén strafslag als je de golfregels zonder opzet overtreed

Je krijgt volgens de golfregels van het NGF één strafslag als de overtreding overkomen had kunnen worden.

Voorbeelden van enkele situaties waarbij je één strafslag krijgt:

 • Je hebt de golfbal bewogen, de bal dient terug geplaatst te worden
 • Identificeren van je golfbal zonder dit vooraf te melden
 • Schoonmaken van je golfbal als je niet op de green speelt
 • Zonder te markeren je golfbal opnemen
 • Als je een provisionele bal afslaat
 • De bal met je golfclub twee keer raken, In 1 slagbeweging

Twee strafslagen volgens de Golregels

Als er tegen de golfregels gehandeld wordt verlies je de hole bij matchplay en loop je twee strafslagen op bij strokeplay.

Enkele situaties waarbij je twee strafslagen krijgt volgens de Golfregels:

 • Het met de club raken van de ondergrond in een bunker, behalve tijdens de slag
 • Tijdens het putten de vlaggenstok raken
 • Het spelen van andermans bal, tenzij deze in de bunker ligt
 • Met de bal jezelf, je materiaal of een ander raken
 • Andere spelers advies vragen of geven
 • Het verbeteren van de omgeving van de bal om een betere positie te krijgen, het is niet toegestaan iets uit de bunker te verwijderen behalve de hark
 • Het verwijderen van spikemarks voordat je gaat putten
 • Een hulpmiddel gebruiken om de speellijn aan te geven, bijvoorbeeld je tas
 • Het onnodig ophouden van het spel
 • Van de verkeerde Afslagplaats (Tee) afslaan

Een Onbespeelbare bal volgens de Golf regels

Je kan in een situatie komen waarin je de bal onbespeelbaar moet verklaren

Om uit deze spelsituatie te komen kan gebruik gemaakt worden van drie keuzes in de golfregels. Per situatie zijn 1 of meer van deze regels toepasbaar:

 • Je gaat terug en speelt een nieuwe bal vanaf de plek waar je lag
 • Je dropt een nieuwe golfbal, in een rechte lijn van de plek waar de golfbal in de hindernis in kwestie verdween, terug naar achter zo ver als je wil
 • Twee stoklengte droppen zo dicht mogelijk bij het punt waar de oorspronkelijke bal buiten de baan ging.

Verloren bal

Volgens de golf regels mag je de bal niet dichter richting de hole droppen dan de plaats waar de bal in de hindernis verdween. Bij de volgende voorbeelden van situaties waar je in terecht kan komen op de golfbaan mag je van de bovenstaande golf regels gebruik maken:

 • Indien je buiten de golfbaan hebt gespeeld mag je regel 1 toepassen
 • Bij een verloren golfbal mag je gebruik maken van regel 1
 • Een waterhindernis gemarkeerd door gele paaltjes mag ontweken worden door regel 1 of 2 toe te passen
 • Bal ligt in een laterale waterhindernis je kan met het toepassen van regel 1, 2 en 3 een nieuwe bal droppen
 • Bij een bal die door de speler onspeelbaar verklaard wordt kan regel 1, 2 of 3 toegepast worden

Diskwalificatie

Een golfspeler wordt gediskwalificeerd als de golfregels niet correct worden toegepast.

 • Het niet of niet correct toepassen van de golfregels, als een medespeler toestemming geeft van het niet toepassen van de golfregels worden beide golfers gediskwalificeerd
 • Bij strokeplay wedstrijden is het niet toegestaan te oefenen op op een wedstrijd dag op de wedstrijdbaan
 • Afslaan op de volgende hole zonder je fout gecorrigeerd te hebben van de vorige hole
 • Het indienen van een onjuiste score

Golftest.nl - Optimaal voorbereid met alle officiele NGF examenvragen